• Çalışma alanlarımız

    Hasattan aldığınız verimi arttırmak ve kullanım alanlarınızı genişletmek için çalışıyoruz

    Ağaçlar için Tarla için kullanım
  • Ürünlerimiz

    Ürünlerimiz sayısız testten sonra elde edilen olumlu sonuçlardan emin olunduktan sonra tüketiciye sunulmaktadır

    Ürünler

TOPRAK DÜZENLEYİCİ

Toprak Düzenleyici

Ekonomik büyüme adı altında, ticarete açılan seri üretimde kullanılan sentetik gübreler, kimyasal ilaçlar ve toprağı verimsizleştiren monokültür (belirli bir bitki türünün bir bölgede çok yaygın olarak uzun yıllar boyunca yetiştirilmesine dayanan bir tarımsal yöntem),
modern tarımın doğaya verdiği zararlardan birkaçı.

Toprağı verimsizleştiren kimyasal ilaçlar, yer altı sularına kadar işleyerek ekosistemi olumsuz yönde etkilenmesine ve pek çok canlının ölümüne sebep oluyor.

Bu durumdan sadece doğanın değil, bizim de etkilendiğimiz su götürmez bir gerçek.

Foodnews.org’da yayınlanan bir çalışmaya göre, konvansiyonel yolla bize ulaşan gıdaların üzerinde bulunan ilaç kalıntılarının kanser, üreme ve doğum bozukluklarına; hormonaletkileşimde beyin, sinir ve bağışıklık sisteminde hasara yol açtığını ortaya koyuyor.

Konvansiyonel tarımda, sentetik gübrenin kullanımı toprağın kalitesine zarar verirken, her sene daha fazla sentetik gübre kullanımına ihtiyaç duyulur.
Bu durum maliyetin artmasına sebep olur ve toprağın verimini azaltır.

Toprak düzenleyici neden kullanılır

O sebeple 100de100gübre tarımsal alanlarda kullanımı önemlidir.
içeriğindeki humik vefülvik asitleri bakımından toprağın tekrar kabettiği dengeyi bulmasını saglar Toprağın fiziksel yapısını düzeltir.
Çorak alkali ve tuzlu toprakları düzenleyerek toprak ıslağını sağlar.
Toprağın içindeki makro ve micro elementleri işler vaziyete getirip, bitkinin alabileceği hali sağlar.
İçindeki minerallerin özelliğinden dolayı su tutma özelliğine sahip olup ayrıca topraktaki aşınmayı önler.
İçeriğindeki hümik ve fülvik asitler nedeni ile bitkinin kök yapısını güçlendirip, saçakların topraktaki mineralleri daha hızlı almasını sağlar.
İçeriğindeki silisyum, fosfor, potas, mangan, demir, kükürt, çinko vb.elementlerden dolayı toprağın fizyolojik düzenini sağlayıp,
toprağa şimdiye kadar atılmış kimyasal gübreleri ışler vaziyete getirir, toprağın çoraklaşmasını önler,
bitkinin alabileceği halde uygulama sağlar.
Toprağa atılan 100de100 tam organik toprak düzenleyicisi 4 yıl sonunda potasyum oksit olarak toprağa geri dönüşüm sağlar.
Aşırı su tutma özelliğine sahip olan 100de100gübre susuz ve kurak dönemlerde formitasyon yoluyla hapsettiği su miktarını
bitkinin ıhtiyaç duyduğu dönemde çıkarıp almasını sağlar. İçindeki iz elementler sebebi ile bitkinin hızlı gelişmesini sağlayıp,
meyve döneminde kendi öz rengini ve kütlesel ağırlığını % 40 dolayında arttırmaktadır.
Bu sebepten dolayı çiftçinin almış olduğu ürün miktarı dekar bazında hiçbir kimyasal ve ilaç kullanmadan % 40,%50 ‘ye varıncaya kadar verim artışı sağlamaktadır.
İçindeki mineraller,hümik vefülvikasit ve bitkiye yarayışlı organik fosil katkılarından dolayı
bitkinin rengi koyu yeşil, canlı, parlak ve sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlar.
İçeriğinde bulunan minerallerle 100de100gübre toprağın rahat bir şekilde oksijen almasını sağlayıp,
bitkinin mantari ve baktari bir çok kök hastalıklarına karşı direncini arttırır.
Topraktaki tenefüs ve bitkinin ihtiyaç duyduğu tüm besin maddelerini bitkinin alabileceği hale getirdiğinden dolayı
bitkilerdeki hızlı gelişim,verim artışı ve tüm hastalıklara karşı mukavet direncini arttırarak koruma sağlar.
Bitkilerin meyve verme dönemlerinde meyvelerin doğal renklerinin oluşmasını sağlayıp,
kütlesel ağırlığını arttırarak ürünün daha kaliteli ve verimli olmasını sağlar.
Bitkilerin saçak yapılarını aşırı hızlı geliştirdiğinden dolayı topraktaki micro organizmaları ve şimdiye kadar
atılmış tüm kimyasal gübreleri bitkinin bünyesine daha hızlı alınmasını sağlayarak 15,20 gün öncesinden erken hasat yapılmasını
dolayısı ile ürünü daha değerli hale getirmiş olup pazarda yer almasını sağlar. Hiç bir kimyasal kullanılmadan doğal şelatlanmayı sağlar….
O yüzden 100de100Gübre diyoruz…

Kimyasal atıklar, sentetik ürünler, zararlı ilaçlar.. Doğanın pislenmesi elbette topraklarımızı da olumsuz olarak etkiliyor. Doğadan aldığımız mahsullerin de yapısı ve kalitesi her geçen gün kimyasal gübre ve diğer olumsuz tarım ürünleri ile bozuluyor. Hastalıkların sık baş gösterdiği bu günlerde, topraklarımızın korunması ve mahsullerimizin sağlıklı olarak üretilmesi son derece önemlidir. Bugün, tarım yaptığımız toprakların temiz olması ve verimli olması sebebi ile; bugün sofralarımıza eşsiz yemekleri hazırlayabiliyoruz. Zira, toprakların verimsiz oluşunun sonucu olarak, mahsullerin kalitesiz üretilmesi ya da hiç üretilmemesi ile karşılaşabilirdik. Küresel ısınma, kimyasal atıkların doğaya karışması sebebi ile; toprak anadan artık verimli ve sağlıklı mahsuller alamaz olduk. Hormon ilaçları, katkılı bileşenlerin olduğu tarım ürünleri toprağa bir hayli zarar vermekte ve eskiden üretilen bir çok gıda artık toprak verimsizliği ve hava koşullarının değişimi sebebi ile üretilemez durumda. Ziraat Odası Birliği ve Tarım Bakanlığı’nın çalışmaları sonucunda eski yöntemlerin kullanılmasına teşvik verilmeye başlandı. Eski tarım üretim çeşitlerinden birisi olan gübrelemeye; her hangi bir katkı maddesi eklemeden toprağa verilmesinin yolunu açtılar. Organik gübrenin, toprağa sağladığı avantajları biliyoruz ancak her organik gübre bir toprak düzenleyicidir demek yanlış olabilir. Doğrusu; Toprağın düzeltilip, 100 de 100 gübreleme işleminin yapılması olduğunu söyleyen uzmanlar, toprak düzenleyicilerin faydasından sıkça bahsediyor.

Toprak Düzenleyici nedir?

Toprak düzenleyici ; Toprak tamircisi olarak görev yapan bu ürün veya bileşenler; toprağın verimli hale gelmesi için gerekli olan işlemleri yapan ve topraktan verimli şekilde mahsul alınmasını sağlar.

Toprak Düzenleyicisinin faydaları nedir?

Organik gübre yöntemi ile toprak düzenleyicisi arasında benzerlikler ve farklılıklar vardır. Toprak düzenleyicisi; toprağın işlevlerini yeniden düzenlerken, işlevi düzenlenmiş ve tarıma hazır hale gelmiş verimli topraklardan verimli mahsuller elde edilmesini sağlayan ise 100 de 100 organik gübredir. Bu sebeple, toprak düzenleyici ürünlerin veya maddelerin faydaları, 100 de 100 gübreleme ile toprağı iyileştirmek olacaktır.

*Toprak düzenleyicisinin diğer bir faydası ise; toprağın sahip olduğu temel özelliklerin iyileştirilmesidir. Her mahsulün yetişebildiği toprak çeşidi ayrıdır. Toprak düzenleyicileri ile toprağın kalitesinin artması ile bir çok ürün, 100 de 100 gübreleme ile bu topraklar üzerinde yetiştirilmeye elverişli olacaktır.